بنیان محله های پایدار - نعمتی مهر

کد شناسه :14830
بنیان محله های پایدار - نعمتی مهر

بنیان محله های پایدار تألیف : آوی فریدمن ترجمه : مرجان السادات نعمتی مهر و امیر یداله پور - معماری و شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : فراهم سازی زمینه 2 : فرم محله های پایدار 3 : خیابان هایی برای مردم 4 : درهم تنیدگی محله و طبیعت 5 : منظر خیابان و فضاهای باز 6 : پایدار کردن نواحی ساحلی 7 : سزمایه اجتماعی و اجتماع های محلی منسجم 8 : مسکن پایدار - بنیان محله های پایدار - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر