پراکنده رویی در شهرها - عوامل پیامدها و راهکارها

کد شناسه :14913
پراکنده رویی در شهرها - عوامل پیامدها و راهکارها

پراکنده رویی در شهرها عوامل ، پیامدها و راهکارها تألیف : سیدهادی حسینی و معصومه حسینی - شهرسازی - کتا ب پرهام - 1 : مفهوم شناسی شکل (فرم ) شهر 2 : شکل شهر و توسعه پایداری شهری 3 : پراکنده رویی : تعاریف ، مفاهیم و روش سنجش 4 : عوامل ایجادکننده پراکنده رویی در شهرها 5 : پیامدهای پراکنده رویی در مناطق شهری 6 : رویکردهای مقابله با پراکنده رویی در شهرها - پراکنده رویی در شهرها عوامل ، پیامدها و راهکارها - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر