جابجايي پايتخت ها - با نگاهي تحليلي به شكل گيري تمركز گرايي در تهران

کد شناسه :14914
جابجايي پايتخت ها - با نگاهي تحليلي به شكل گيري تمركز گرايي در تهران

جابجايي پايتخت ها با نگاهي تحليلي به شكل گيري تمركزگرايي و تمركزردايي در تهران تأليف : ميرنجف موسوي ، رحيم رحيمي - شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : كليات 2 : مفاهيم و ديدگاهاي تمركز و عدم تمركز 3 : تجربه جهاني از جابجايي پايتخت 4 : دوره قبل از اسلام - دوره بعد از اسلام 5 : تمركز و تمركز زدايي در ايران 6 : الزامات جابجايي پايتخت از تهران - جابجايي پايتخت ها با نگاهي نحليلي به شكل گيري تمركزگرايي و تمركز زدايي در تهران - كتاب پرهام

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر