مناسب سازي محيط شهري براي نابينايان و كم بينايان

کد شناسه :1514
مناسب سازي محيط شهري براي نابينايان و كم بينايان

مناسب سازي محيط شهري براي نابينايان و كم بينايان تأليف : نويد سعيدي رضواني ، حميدرضا دانش پور - شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : طرح پژوهش 2 : چارچوب نظري 3 : تجربه ها و ضوابط جهاني 4 : بررسي ضوابط و مقررات ايران در خصوص مناسب سازي 5 : يافته هاي مطالعات ميداني داخلي - مناسب سازي محيط شهري براي نابينايان و كم بينايان - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر