برنامه ریزی توسعه گردشگری - حسین پناهی

کد شناسه :14968
برنامه ریزی توسعه گردشگری - حسین پناهی

برنامه ریزی توسعه گردشگری تألیف : حسین پناهی ، نیلا زارع پور اریزی ، هانیه همتی شاهگلی - گردشگری - کتاب پرهام - 1 : توسعه ، توسعه ی پایدار و توسعه ی گردشگری پایدار 2 : برنامه ریزی و برنامه ریزی گردشگری 3 : گردشگری و انواع آن 4 : اثرات اقتصادی -اجتماعی گردشگری 5 : گردشگری و محیط زیست 6 : اهمیت برنامه ریزی گردشگری 7 : برنامه ریزی منطقه ای گردشگری 8 : برنامه ریزی گردشگری شهری 9 : برنامه ریزی سایر گونه های گردشگری 10 : برنامه ریزی توسعه ی بازارهای گردشگری - برنامه ریزی توسعه گردشگری - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر