خدایگانگی و بندگی از پدیدارشناسی روح هگل

کد شناسه :14974
خدایگانگی و بندگی از پدیدارشناسی روح هگل

خدایگانگی و بندگی از پدیدار شناسی روح هگل تألیف : هگل ، گئورگ ویلهلم فریدریش ترجمه : علیرضا سید احمدیان - فلسفه هنر و معماری - کتاب پرهام - 1 : تاریخ تفسیر یک متن 2 : درباره ترجمه 3 : ترجمه و اصل خدایگانگی و بندگی 4 : تفسیر خدایگانگی و بندگی - خدایگانگی و بندگی از پدیدارشناسی روح هگل - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر