بهسازي سازه هاي فولادي بر اساس سطح عملكرد - نشريه 360 ايران زير ذره بين

کد شناسه :14982
بهسازي سازه هاي فولادي بر اساس سطح عملكرد - نشريه 360 ايران زير ذره بين

بهسازي لرزه اي فولادي بر اساس سطح عملكرد (poushover) تأليف : مهدي روان بخشيان و فرزاد مقرون - عمران - 1 : مقدمه 2 : شرحي بر مباحث فولادي دستورالعمل بهسازي ساختمان هاي موجود (طراحي بر اساس عملكرد نشريه 360 ) 3 :بررسي مقاطع و تحليل هاي غير خطي طبق نشريه براي قاب خمشي فولادي يك طبقه (محاسبات دستي ) 4 : بررسي مقاطع و تحليل هاي غير خطي طبق نشريه براي قاب ساده فولادي 2 طبقه همراه با مهاربندي همگراي ضربدري (محاسبات دستي ) 5 : بررسي مقاطع و تحليل هاي غيرخطي طبق نشريه براي قاب ساده فولادي 2 طبقه همراه با مهاربند واگرا ( محاسبات دستي) 6 : تعيين مفاصل پلاستيك مهاربند همگراي ضربدري توسط نرم افزار sap 2000 همراه با محاسبات دستي 7: اجرا و بررسي تحليل استاتيكي غير خطي موسوم به پوش آور براي پروژه هاي مختلف فولادي با استفاده از نرم افزار sap 2000 - بهسازي لرزه اي فولادي بر اساس سطح عملكرد (pushover) - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر