گابریل گورکیان - یک معماری مدرن دیگر - یزدان شناس هاشمی

کد شناسه :15009
گابریل گورکیان - یک معماری مدرن دیگر -         یزدان شناس هاشمی

گابریل گورکیان 1970 -1900 یک معماری مدرن دیگر الیزابت ویتو دمینیک دئولیر اوبر ژائو ماندانا یزدان شناس هاشمی معماری رازی در باغ از استانبول تا پاریس 1933 -1900 استانبول - تهران وین محیط پاریسی و ماله استونس سال های خروشان 1931 - 1921 نخستین کارها باغها یک شاهکار :ویلای هایم کارهای معماری داخلی هنر گورکیان به سوی یک معماری مفید 1933 - 1923 پیرامون نخستین کنگره CIAM و لکربوزیه کارهای نمایشگاهی از 1927 هتل ها مسکن ماشین سکونت ایران 1937 - 1933 معماری عمومی معماری خصوصی از لندن تا آنتیب 1970 - 1937 لندن 1940 - 1937 بازگشت به فرانسه 1940 آموزش معماری 1969 - 1948 بازگشت نهایی 1970 - 1969 گابریل گورکیان 1970- 1900 یک معماری مدرن دیگر - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر