انرژي و معماري سرآمد - درآمدي بر كاهش مصرف انرژي در ساختمان - مهدوي نژاد

کد شناسه :15012
انرژي و معماري سرآمد - درآمدي بر كاهش مصرف انرژي در ساختمان  - مهدوي نژاد

انرژي و معماري سرآمد درآمدي بر كاهش مصرف انرژي در ساختمان معماري محمدجواد مهدوي نژاد محمدرضا بمانيان كاوان جوانرودي مفاهيم و كليات مصرف انرژي و معماري انرژي هاي تجديد پذير و معماري انرژي خورشيدي و معماري فناوري هاي مبتني بر انرژي هاي تجديد پذير و معماري انرژي و معماري ساختمان كاهش مصرف انرژي و بام ساختمان ساختمان هاي مبتني بر انرژي هاي نو با هدف كاهش مصرف انرژي انرژي و معماري سرآمد درآمدي بر كاهش مصرف انرژي در ساختمان - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر