طراحی اعضای ساختمان های فولادی

کد شناسه :15028
طراحی اعضای ساختمان های فولادی

طراحی اعضای ساختمان های فولادی بر اساس آخرین ویرایش مبحث دهم مقررات ملی ساختمان سال 1392 نوشته ارژنگ صادقی - عمران و ساختمان - 1 : مقدمه 2 : اعضای کششی 3 : اعضای فشاری ساده 4 : اعضای فشاری مرکب 5 : تیرها مقاومت خمشی 6 : تیرها خمش دو محوره 7 : تیرها مقاومت برشی 8 : تیرها اثرهای موضعی بارهای متمرکز 9 : تیرها حالت حدی بهره برداری 10: تیر ستون ها 11 : اعضای خمشی مختلط - طراحی اعضای ساختمان های فولادی بر اساس آخرین ویرایش مبحث دهم مقررات ملی ساختمان سال 1392 - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر