اصول مهندسی تونل - دهقانی

کد شناسه :15044
اصول مهندسی تونل - دهقانی

اصول مهندسی تونل نوشته حسین دهقانی احسان حقیقت خرازی و مصطفی آدرسی - عمران - 1 : شناخت تونل و انواع آن 2 : اهمیت تونل در راه و راه آهن و ضوابط طراحی و اجرای پوشش داخلی 3 : زمین شناسی تونل 4 : طبقه بندی مهندسی توده های سنگی با نگرشی در طراحی تونل 5 : مشخصات فنی طراحی تونل 6 : روش های حفاری در تونل ها 7 : تهویه و آبکشی در تونل ها 8 : طراحی سیستم های نگهداری تونل با استفاده از روش های طبقه بندی مهندسی توده سنگ 9 : فرم معماری و طراحی سازه تونل های مشترک تاسیسات شهری 10 : سیستم نگهداری تونل توسط پیچ سنگ11 : سیستم نگهداری تونل توسط شاتکریت 12 : تنش در اطراف تونل ها 13 : عملیات ابزاربندی و رفتارنگار در تونلها - اصول مهندسی تونل - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر