دستنامه مدیر - مجموعه قوانین کاربردی مدیران - قلیچی

کد شناسه :15048
دستنامه مدیر - مجموعه قوانین کاربردی مدیران - قلیچی

دستنامه مدیر مجموعه قوانین کاربردی مدیران نوشته روهام قلیچی - مسئولیتهای مدیر در 1 :قانون اساسی 2 : قانون چک و سفته 3 : قوانین داوری 4 : قانون تجارت 5 : قانون حق العمل کاری 6 : قانون روابط موجر و مستاجر 7 : قانون کار 8 : قانون مالیاتی مستقیم 9 : قانون نظام صنفی کشور 10 : قانون تامین اجتماعی 11 : قانون مدنی 12 : قانون مجازات اسلامی 13 : آیین دادرسی مدنی 14 : قانون تعزیرات 15 : قوانین جزائی 16 : قوانین سازمان بازرسی کل کشور - دستنامه مدیر مجموعه قوانین کاربردی مدیران - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر