مقدمه اي بر كنترل سازه ها ( كاربرد جداسازها و ميراگرها در طراحي و بهسازي لرزه اي

کد شناسه :15056
مقدمه اي بر كنترل سازه ها ( كاربرد جداسازها و ميراگرها در طراحي و بهسازي لرزه اي

مقدمه اي بر كنترل سازه ها ( كاربرد ميراگرها و جداسازها در طراحي و بهسازي لرزه اي ) تاليف محمدرضا تابش پور - عمران - 1 : فناوري هاي كنترل 2 : معرفي ميراگر و كاربرد آن در بهسازي لرزه اي 3 : بهسازي لرزه اي پل ها با استفاده از ميراگرهاي الحاقي 4 : مباني تحليل و طراحي 5 : كنترل لرزه اي سازه ها 6 : چند مسأ له از كنترل سازه ها - مقدمه اي بر كنترل سازه ها ( كاربرد جداسازها و ميراگرها در طراحي و بهسازي لرزه اي ) - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر