فرایندهای طراحی - آنچه معماران و طراحان صنعتی در حوزه مدیریت فرایند طراحی ...

کد شناسه :15059
فرایندهای طراحی - آنچه معماران و طراحان صنعتی در حوزه مدیریت فرایند طراحی ...

فرایندهای طراحی آنچه معماران و طراحان صنعتی در حوزه مدیریت فرایند طراحی به یکدیگر می آموزند تألیف ویم پوئلمن و دیوید کیسون ترجمه علیرضا اژدری و افشین اسماعیلی و حمید نقد بیشی - طراحی صنعتی - 1: مقدمه 2 : فرایندهای طراحی 3 : مصورسازی 4 : مدیریت پروژه 5 : پیچیدگی های اجتماعی 6 : تصمیم گیری 7 :انتشار فناوری و طراحی 8 : سخن آخر - فرایندهای طراحی آنچه معماران و طراحان صنعتی در حوزه مدیریت فرایند طراحی به یکدیگر می آموزند - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر