تحلیل مسائل ژئوتکنیک با استفاده از نرم افزار GEO5 جلد دوم - شاهنده

کد شناسه :15074
تحلیل مسائل ژئوتکنیک با استفاده از نرم افزار GEO5 جلد دوم - شاهنده

تحلیل مسائل ژئوتکنیک با استفاده از نرم افزار GEO5 جلد دوم تألیف : شاهرخ شاهنده و ایمان مردانی - عمران - 1 : تئوری و پارامترهای تحلیل 2 : رابطه کاربردی و تنظیمات مشترک 3 :تشریح برنامه ها 4 : مسائل نمونه - تحلیل مسائل ژئوتکنیک با استفاده از نرم افزار GEO5 -کتاب پرهام

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر