زندگي روزمره و نقش آن در طراحي شهري - مقدم

کد شناسه :15078
زندگي روزمره و نقش آن در طراحي شهري - مقدم

زندگي روزمره و نقش آن در طراحي شهري تأليف : محمدجواد مقدم - معماري - كتاب پرهام - 1 : پيشينه تاريخي مبحث زندگي روزمره 2 : بررسي مفهومي زندگي روزمره و اصطلاحات وابسته به آن 3 : ديدگاه ها و نظريات مطرح در باب زندگي روزمره 4 : ضرورت بحث زندگي روزمره در طراحي شهري 5 : تحليل تاريخي زندگي روزمره در شهرهاي ايراني 6 : ساختارهاي اجتماعي و اقتصادي شهرها و تأثير آنها بر زندگي روزمره 7 : زندگي روزمره و الزام توجه به آن در تصويب قوانين طراحي و برنامه ريزي شهري 8 : درك و تحليل فضاهاي عمومي شهري از نقطه نظر زندگي روزمره 9 : تقابل و تعارض امور زندگي روزمره با طرح ها و برنامه هاي شهري - زندگي روزمره و نقش آن در طراحي شهري - كتاب پرهام

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر