راهنمای مصور و جامع سنگهای قیمتی

کد شناسه :15087
راهنمای مصور و جامع سنگهای قیمتی

راهنمای مصور و جامع سنگهای قیمتی تألیف : کالی هال ترجمه : محمدحسن عرب اسدی - هنر - 1 : روش مطالعه کتاب 2 : سنگهای قیمتی 3 : سنگهای قیمتی کجا یافت می شوند 4 : سنگهای قیمتی 5 : ویژگیهای فیزیکی سنگهای قیمتی 6 : شکل ظاهری بلورها 7 : خواص نوری 8 : درونگیرهای طبیعی 9 : تراش صفحه دار 10 : صیقل کنده کاری و قلمزنی 11 : سنگهای جواهر در طول تاریخ 12 : تاریخ و افسانه ها 13 : سنگهای جواهر مصنوعی 14 : شبیه سازی و بدل سازی 15 : فلزهای قیمتی 16 : سنگهای تراش خورده 17 : سنگهای آلی - راهنمای مصور و جامع سنگهای قیمتی - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر