گزارش مرمت بناهای تاریخی ایران - کریمی

کد شناسه :15104
گزارش مرمت بناهای تاریخی ایران - کریمی

گزارش مرمت بناهای تاریخی ایران (گزارش ها و رساله های ایزمئو - جلد ششم ) تألیف : جوزپه زاندر ترجمه : اصغر کریمی - باستان شناسی و مرمت - بخش اول : تخت جمشید ،مسأله فرسایش و هوازدگی سنگ ها ، پائولو مورا بخش دوم : اصفهان ،برنامه مرمت عالی قاپو فصل 1 : آسیب شناسی علل عمده عدم تعادل فصل 2 : ضابطه پیشنهادی برای تقویت ایستایی بنا فصل 3 : برنامه عملیاتی اجرایی - گزارش مرمت بناهای تاریخی ایران (گزارش ها و رساله های ایزمئو - جلد ششم ) - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر