فن شناسی و آسیب شناسی بناهای تاریخی - گودرزی سروش

کد شناسه :15133
فن شناسی و آسیب شناسی بناهای تاریخی - گودرزی سروش

فن شناسی و آسیب شناسی بناهای تاریخی (رشته مرمت بناهای تاریخی ) تألیف : خلیل گودرزی سروش و مرضیه همایونفر - معماری - کتاب پرهام - بخش اول : فن شناسی شیوه های معماری ایران 1 : شیوه های معماری ایران (پیش از اسلام ) 2 : شیوه های معماری ایران ( پس از اسلام ) بخش دوم : آسیب شناسی بناها 3 : بیماری شناسی بنا 4 : تغییر شکل ها ، نشست و رطوبت 5 : انواع متعارف آسیب دیدگی بخش سوم : مرمت 6 : استحکام بخشی پی و عناصر عمودی بنا 7 : حفاظت - فن شناسی و آسیب بناهای تاریخی (رشته مرمت بناهای تاریخی ) - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر