درآمدی به اندیشه های مرلوپونتی

کد شناسه :15137
درآمدی به اندیشه های مرلوپونتی

درآمدی به اندیشه های مرلوپونتی تألیف : اریک ماتیوز ترجمه : رمضان برخورداری - معماری - کتاب پرهام - 1 : پدیردار شناسی 2 : ادراک 3 : تجسد 4 : رفتار 5 : وجود بشری 6 : زمان 7 : دیگر افراد ، جامعه ، تاریخ 8 : هنر و ادراک - درآمدی به اندیشه های مرلوپونتی - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر