منظر صوتی مفاهیم و روش ها - شهابیان

کد شناسه :15144
منظر صوتی مفاهیم و روش ها - شهابیان

منظر صوتی مفاهیم و روش ها تألیف : پویان شهابیان و سیده فرزانه لاریمیان - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : مفهوم منظر صوتی 2 : منظر صوتی و کیفیت محیط 3 : ویژگی های کمی صدا و آلودگی صوتی 4 : روش های بررسی و سنجش منظر صوتی 5 : سنجش و بهبود منظر صوتی در عمل 6 : شیوه های کنترل و بهبود منظر صوتی (جمع بندی ) - منظر صوتی مفاهیم و روش ها - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر