راهنمای طراحی مقطع گونه شناسی و مرجع تحلیلی برش در معماری - قاسمی

کد شناسه :15147
راهنمای طراحی مقطع گونه شناسی و مرجع تحلیلی برش در معماری - قاسمی

راهنمای طراحی مقطع : گونه شناسی و مرجع تحلیلی برش در معماری تألیف : پل لوئیس ، مارک سوروماکی ، دیوید جی لوئیس ترجمه : حبیب قاسمی - معماری - کتاب پرهام - 1 : مقالات : برش عمودی - انواع و کاربردهای مقطع - گزیده ای از تاریخ مقطع 2 : مقاطع : بعد دادن - طبقاتی کردن - شکل دادن - شکستن - سوراخ کردن - شیب دادن - لانه ای کردن - ترکیبی - راهنمای طراحی مقطع : گونه شناسی و مرجع تحلیلی برش در معماری - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر