نوشتارهایی در باب مدیریت شهری و حکمرانی خوب شهری

کد شناسه :15148
نوشتارهایی در باب مدیریت شهری و حکمرانی خوب شهری

نوشتارهایی در باب مدیریت شهری و حکمرانی خوب شهری - شهرسازی - کتاب پرهام - شهر آموزش دهنده و راهکارها - نقش آموزش های شهروندی بر توسعه شهر الکترونیک - بررسی ضرورت ها و نیازهای گردشگری الکترونیک در ایران ( تهران ) شهر الکترونیک : ساختارهای اقتصادی و اشتغال - مسئله یابی در حوزه مدیریت شهری - جایگاه مسئولیت پاسخگوئی در شهرداری - شورایاری ها و کارآفرینی اجتماعی - بررسی مسائل و مشکلات شهر تهران از دیدگاه شورایاران - مجموعه مقررات کاربردی شوراهای اسلامی شهر و روستا - امکان سنجی انتخاب مستقیم شهرداران از سوی مردم در ایران - گزارش عملکرد شهرداری تهران - اصلاح تقسیمات شهری تهران - نظرسنجی و نیاز سنجی از کارکنان شهرداری تهران در خصوص عملکرد شهرداری - بررسی نظرات شهروندان تهرانی در خصوص نحوه انتخاب شهردار تهران - شاخص ها و ابزارهای سنجش رضایت شهروندان از شهرداری تهران - بررسی مهم ترین عوامل توسعه گردشگری در شهر تهران - ضرورت ها و الزامات مدیریت یکپارچه در کلانشهر تهران - ساماندهی و مدیریت ایجاد و توسعه مراکز آزمون های ادواری سامانه های سوخت رسانی CNG برای انواع خودرو ( فاز اول ) و ( فاز دوم ) - نوشتارهایی در باب مدیریت شهری و حکمرانی خوب شهری - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر