شهرهاي بيوفيليك و طبيعي - زياري

کد شناسه :15150
شهرهاي بيوفيليك و طبيعي - زياري

شهرهاي بيوفيليك و طبيعي : اصل تكميل و يكپارچگي در طراحي و برنامه ريزي شهري تأليف : تيموتي باتلي ترجمه : كرامت اله زياري ، سعيد رفيعي پارسا ، رضا زياري - شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : اهميت طبيعت و جنگل ها در زندگي هاي شهري 2 : طبيعت در شهرها 3 : شهرهاي بيوفيليك و طبيعي آنها چه هستند ؟ 4 : طراحي و برنامه ريزي رشد طبيعي و بيوفيليك شهري 5 : ابزارهاي جديد و موسسات براي پرورش و توسعه شهرهاي طبيعي و بيوفيليك 6 : جمع بندي نظريات و عقايد : رشد و توسعه شهر بيوفيليك - شهرهاي بيوفيليك و طبيعي : اصل تكميل و يكپارچگي در طراحي و برنامه ريزي شهري - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر