جدایی (تاثیر روابط قدرت بر انسانها و فضای شهری ) - اسدی محل چالی

کد شناسه :15155
جدایی (تاثیر روابط قدرت بر انسانها و فضای شهری ) - اسدی محل چالی

جدایی (تأثیر روابط قدرت بر انسانها و فضاهای شهری ) تألیف : مسعود اسدی محل چالی - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : مبانی جدایی ، قدرت و فضاهای شهری 2 : نظریه انتقادی فضاهای شهری و دیالکتیک 3 : بحران جدایی در شهرهای ایران 4 : تأثیر روابط قدرت بر انسانها و فضاهای شهری 5 : راهبردهای پیوند دهنده انسانها و فضاهای شهری - جدایی ( تأثیر روابط قدرت بر انسانها و فضاهای شهری ) - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر