مرجع کامل طراحی دیوارهای نیلینگ - روحی مهر

کد شناسه :15163
مرجع کامل طراحی دیوارهای نیلینگ - روحی مهر

مرجع کامل طراحی دیوارهای نیلینگ تألیف : امیر روحی مهر - محمد بهپور گوهری - عمران - کتاب پرهام - 1: مقدمه 2 : کاربردها و ارزیابی امکان سنجی 3 : روش های ساخت و مصالح مورد نیاز 4 : اطلاعات مورد نیاز طراحی 5 : مکانیزم مقاومت و حالات حدی 6 : طراحی دیوارهای نیلینگ حفاظت خوردگی 8 : مشخصات فنی و رویکردهای قراردادی 9 : بازرسی ساخت و نظارت بر عملکرد 10 : ملاحظات رادهای خودحفار 11 : مثال کاربردی 12 : مسائل حقوقی - مرجع کامل طراحی دیوارهای نیلینگ - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر