سیر اندیشه ها در تاریخ باغ سازی جهان

کد شناسه :15171
سیر اندیشه ها در تاریخ باغ سازی جهان

کتاب سیراندیشه ها در تاریخ باغسازی جهان ، مهدی حقیقت بین ، شینا ص برنجی ، ساناز علیدوست ماسوله ، ندا فارسی آستانه ، مائده یزدانی رستم ، میترا کریمی ، معماری ، کتاب پرهام ، کنکاشی پیرامون منظرسازی عصر رنسانس در ایتالیا و ریشه های آن ، تأثیر جریان های فکری و فلسفی عصر باروک در باغسازی فرانسوی ، تأثیر جریان های فکری و فلسفی عصر رمانتی سیستم بر باغ سازی انگلیسی ، بررسی اثرگذاری فلسفه مدرن و پست مدرن در ایجاد کیفیات کالبدی در معماری منظر ، بررسی تطبیقی منظر پست مدرن در دو سبک دیکانستراکشن و فولدینگ با نگاه زمینه گرایی ، سیر اندیشه ها در تاریخ باغسازی ، نشر پرهام نقش .

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر