شناسایی آسیب های وارده به سازه ها ج 1 - ابراهیم زاده

کد شناسه :15174
شناسایی آسیب های وارده به سازه ها ج 1 - ابراهیم زاده

شناسایی آسیب های وارده بر سازه ها : مرمت و مقاوم سازی بناها و بافت های معماری ج 1 تألیف و ترجمه :سیامک ابراهیم زاده حسن آبادی - عمران - کتاب پرهام - 1 : مراحل انجام مطالعات و تهیه ی طرح های مرمت و احیای بناها 2 : مفهوم آسیب پذیری لرزه ای سازه ها و روش های مطالعاتی 3 : روش های رایج مرمت بناهای تاریخی 4 : آسیب پذیری فرسایش زوال روندهای فساد و تحلیل رفتگی بناهای معماری 5 : عوامل مخل بناهای معماری ( داخلی و خارجی ) 6 : حفاظت و ابزار مرمت بناهای معماری تاریخی 7 : آسیب شناسی بناهای معماری تاریخی ( سازه های آجری ) 8 : آسیب های سازه ای ( ساختاری ) بناهای روستایی استان کرمان -شهر زرند در برابر زلزله 9 : آسیب پذیری سازه ای ( ساختاری ) بناهای روستایی ایران در برابر زلزله 10 : عملکرد لرزه ای سازه های بنایی در مناطق زلزله زده طی دو دهه اخیر در کشور 11 : آسیب شناسی و عملکرد سقف طاق ضربی در برابر زلزله 12 : روش های تقویت و بهسازی سازه های بنایی غیر مسلح 13 : فرسودگی در سازه های آجری روش های مرمت و مقاوم سازی 14 : آسیب ها و ضعف های جوش کاری در سازه های فولادی روش های بازرسی و کنترل کیفیت 15 : شناسایی آسیب های سازه ای (ساختاری ) ساختمان های اسکلت فولادی 16 : مفاهیم ( تعمیر ، ترمیم و بازسازی ، مقاوم سازی ) - شناسایی آسیب های وارده به سازه ها : مرمت و مقاوم سازی بناها و بافت های معماری ج 1 - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر