صفحه آرایی - احمدی شیخانی

کد شناسه :15183
صفحه آرایی - احمدی شیخانی

صفحه آرایی ( بر اساس ساختار بصری خط فارسی ) تألیف : مهرداد احمدی شیخانی ، مرجان کشاورزی - معماری - کتاب پرهام - 1 : کلیات 2 : ساختار صفحه 3 : ساماندهی صفحه با نوشتار 4 : ساماندهی صفحه با تصویر 5 : سازماندهی صفحه - صفحه آرایی ( بر اساس ساختار بصری خط فارسی ) - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر