تاب آوری اجتماعات محلی در برابر مخاطرات محیطی - افتخاری

کد شناسه :15190
تاب آوری اجتماعات محلی در برابر مخاطرات محیطی - افتخاری

تاب آوری اجتماعات محلی در برابر مخاطرات محیطی تألیف : عبدالرضا رکن الدین افتخاری و طاهره صادقلو - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : بنیان های مفهومی 2 : رویکردها ، دیدگاه ها ، مدلها و شاخص های تاب آوری 3 : تاب آوری اجتماعات محلی 4 : تاب آوری اجتماعات شهری 5 : تاب آوری اجتماعات روستایی - تاب آوری اجتماعات محلی در برابر مخاطرات محیطی - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر