انرژی طبیعی و معماری بومی - اصول و مثال هایی از نواحی گرم و خشک - فتحی

کد شناسه :15202
انرژی طبیعی و معماری بومی - اصول و مثال هایی از نواحی گرم و خشک - فتحی

انرژی طبیعی و معماری بومی تألیف : حسن فتحی ترجمه : روهید نوین روز - معماری - کتاب پرهام - 1 : انسان ، محیط طبیعی و معماری - معماری و محیط - ترمودینامیک معماری و آسایش انسان در اقلیم گرم - 2 : انرژی طبیعی و معماری بومی - معماری و آسایش - عامل خورشید - عامل باد در جریان هوا - عامل خورشید در جنبش هوا - انرژی طبیعی و معماری بومی - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر