اتمسفر معمارانه - تاثير اتمسفرها بر تجربه و سياست هاي معماري - نيك فطرت

کد شناسه :15205
اتمسفر معمارانه - تاثير اتمسفرها بر تجربه و سياست هاي معماري - نيك فطرت

اتمسفر معمارانه تأليف : كريستين بورچ ، يوهاني پالاسما ، گرنوت بومه ترجمه : مرتضي نيك فطرت - معماري - كتاب پرهام - 1 : مقدمه : چرا اتمسفر 2 : فضا ، مكان ، اتمسفر : ادراك پيراموني در تجربه وجودي 3 : اتمسفرهاي شهري : برسيم دستورالعمل هاي جديد براي معماري و برنامه ريزي شهري 4 : سياست هاي اتمسفري : معماري ، قدرت و حواس 5 : اتمسفر ، هنر ، معماري - اتمسفر معمارانه - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر