اتمسفر معمارانه - تاثیر اتمسفرها بر تجربه و سیاست های معماری - نیک فطرت

کد شناسه :15205
اتمسفر معمارانه - تاثیر اتمسفرها بر تجربه و سیاست های معماری - نیک فطرت

اتمسفر معمارانه تألیف : کریستین بورچ ، یوهانی پالاسما ، گرنوت بومه ترجمه : مرتضی نیک فطرت - معماری - کتاب پرهام - 1 : مقدمه : چرا اتمسفر 2 : فضا ، مکان ، اتمسفر : ادراک پیرامونی در تجربه وجودی 3 : اتمسفرهای شهری : برسیم دستورالعمل های جدید برای معماری و برنامه ریزی شهری 4 : سیاست های اتمسفری : معماری ، قدرت و حواس 5 : اتمسفر ، هنر ، معماری - اتمسفر معمارانه - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر