راهنمای مبحث دهم مقررات ملی(10) - رضا ناظران

کد شناسه :15210
راهنمای مبحث دهم مقررات ملی(10) - رضا ناظران

راهنمای مبحث دهم مقررات ملی به انضمام نمودارهای کمک آموزشی با حل مثال تألیف : رضا ناظران ، ندا رأفتی سخنگو ، فاطمه ظفری - عمران - کتاب پرهام - 1 : الزامات عمومی 2 : الزامات طراحی 3 : الزامات طراحی لرزه ای 4 : ساخت ، نصب ، کنترل - راهنمای مبحث دهم مقررات ملی به انضمام نمودارهای کمک آموزشی با حل مثال - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر