طراحی تصفیه خانه های آب - مهندسی آب رسانی - افضلی

کد شناسه :15212
طراحی تصفیه خانه های آب - مهندسی آب رسانی - افضلی

طراحی تصفیه خانه های آب : مهندسی آب رسانی تألیف : قاسم سید موتلی ، ادوارد ژو ، گوآنگ ترجمه : محمدرضا افضلی - عمران - کتاب پرهام - 1 : پایداری آب ، مخزن آب زلال پمپ های پرفشار و شبکه های توزیع 2 : فراوری و دفع پسماندها 3 : مکان یابی تصفیه خانه ، جانمایی ، لوله گذاری محوطه و نیمرخ هیدرولیکی 4 : کنترل فرایند 5 : خلاصه طرح 6 : طرح ها و فرایندهای جدید تصفیه آب 7 : اجتناب از خطاهای طراحی - طراحی تصفیه خانه ها ی آب : مهندسی آب رسانی - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر