روش های پژوهش ترکیبی - کیامنش

کد شناسه :15218
روش های پژوهش ترکیبی - کیامنش

روش های پژوهش ترکیبی تألیف : جان کرسول ، ویکی پلانو کلارک ترجمه علیرضا کیامنش و جاوید سرایی - کتاب پرهام - 1 : درک روشهای پژوهش ترکیبی 2 : بررسی ملاحظات اولیه 3 : جستجو و مرور مطالعات روش های ترکیبی 4 : انتخاب طرح روش های ترکیبی 5 : معرفی یک مطالعه به روش ترکیبی 6 : جمع آوری داده ها در روش های پژوهش ترکیبی 7 : تحلیل داده ها در روش های پژوهش ترکیبی 8 : نگارش و ارزشیابی روش های پژوهش ترکیبی 9 : پرسش هایی که اغلب در مورد روش های پژوهش ترکیبی مطرح می شود 10 : جهت گیری های آینده برای روش های پژوهش ترکیبی - روش های پژوهش ترکیبی - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر