شهرهای برآمده از منطق آشوب خودسازمان یابی و پایداری شهری

کد شناسه :15222
شهرهای برآمده از منطق آشوب خودسازمان یابی و پایداری شهری

شهرهای برآمده از منطق آشوب خودسازمان یابی و پایداری شهری تألیف : ریچاردوام پولسللی ، انزوتیه زی ترجمه : فرزانه ساسان پور و افشار حاتمی - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : آنتروپی و زمان 2 : فضا و زمان 3 : نظم در بی نظمی 4 : شبکه ها 5 : منابع و جریان ها 6 : حکمرانی خوب 7 : سلسله مراتب انرژی 8 : جغرافیای موبایل 9 : بلاتکلیفی 10 : بی نظمی و طراحی - شهرهای برآمده از منطق آشوب خودسازمان یابی و پایداری شهری - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر