درآمدی بر آسیب شناسی مدیریت روستا در ایران - مولائی هشجین

کد شناسه :15226
درآمدی بر آسیب شناسی مدیریت روستا در ایران - مولائی هشجین

در آمدی بر آسیب شناسی مدیریت روستایی در ایران تألیف : نصرالله مولائی هشجین ، احمد حاج علیزاده - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : مفاهیم و تعاریف 2 : ابعاد مدیریت روستایی با رویکرد توسعه پایدار و تجارب مدیریت روستایی در جهان 3 : مدیریت روستایی در ایران 4 : آسیب شناسی مدیریت روستایی 5 : مدل مدیریت روستایی پیشنهادی - درآمدی بر آسیب شناسی مدیریت روستایی در ایران - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر