آیین نامه طراحی سازه های بتنی و تفسیر ACI 318 M14 جلد اول

کد شناسه :15227
آیین نامه طراحی سازه های بتنی و تفسیر ACI 318 M14 جلد اول

آیین نامه سازه های بتنی و تفسیر ACI 318-14 جلد اول تألیف : انجمن بتن آمریکا ترجمه : مهدی پروینی - عمران - کتاب پرهام - 1 : کلیات 2 : نمادها و اصطلاحات فنی 3 : استانداردهای مرجع 4 : الزامات سیستم های سازه ای 5 : بارها 6 : تحلیل سازه ها 7 : دال های یک طرفه 8 : دال های دوطرفه 9 : تیرها 10 : ستون ها 11 : دیوارها 12 : دیافراگم ها 13 : شالوده ها 14 : بتن غیر مسلح 15 : اتصالات تیر به ستون و دال به ستون 16 : اتصالات بین اعضا 17 : مهار در بتن - آیین نامه طراحی سازه های بتنی و تفسیر ACI 318 - 14 جلد اول - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر