آیین نامه طراحی سازه های بتنی و تفسیر ACI 318 M14 جلد سوم

کد شناسه :15229
آیین نامه طراحی سازه های بتنی و تفسیر ACI 318 M14 جلد سوم

آیین نامه طراحی سازه های بتی و تفسیر ACI 318 M14 جلد سوم تألیف : انجمن بتن آمریکا ترجمه : مهدی پروینی - عمران - کتاب پرهام - 1 : کلیات 2 : نمادها و اصطلاحات فنی 3 : استانداردهای مرجع 4 : الزامات سیستم های سازه ای 5 : بارها 6 : تحلیل سازه ها 7 : دال های یک طرفه 8 : دال های دوطرفه 9 : تیرها 10 : ستون ها 11 : دیوارها 12 : دیافراگم ها 13 : شالوده ها 14 : بتن غیر مسلح 15 : اتصالات تیر به ستون و دال به ستون 16 : اتصالات بین اعضا 17 : مهار در بتن 18 : سازه های مقاوم در برابر زلزله 19 : الزامات طراحی و دوام بتن 20 : مشخصات آرماتور فولادی ، دوام و جایگذاری در بتن 21 : ضرایب کاهش مقاومت 22 : مقاومت مقاطع 23 : مدل های تشابه خرپایی 24 : الزامات بهره برداری 25 : جزئیات آرماتوربندی 26 : مدارک ساخت و اجرا و نظارت بر اجرا 27 : ارزیابی مقاومت سازه های موجود - آیین نامه طراحی سازه های بتنی و تفسیر ACI 318 M14 جلد سوم - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر