راهنمای بتن ریزی در هوای سرد - فاطمیان

کد شناسه :15230
راهنمای بتن ریزی در هوای سرد - فاطمیان

راهنمای بتن ریزی در هوای سرد تألیف و ترجمه : امید فاطمیان - عمران - کتاب پرهام - 1 : مقدمه 2 : مفاهیم و تعاریف 3 : اهداف ، اصول و صرفه جویی 4 : الزامات عمومی 5 : دمای بتن مخلوط و درجا و گرمایش مصالح 6 : آماده سازی قبل از بتن ریزی 7 : محافظت در برابر یخ زدگی و محافظت بتن بدون نیاز به تکیه گاه ساخت 8 : محافظت از بتن سازه ای با تکیه گاه ساخت 9 : تجهیزات ، مصالح و روش های محافظت دمایی 10 : الزامات و روش های عمل آوری 11 : تسریع در گیرش و افزایش مقاومت 12 : مراجع - راهنمای بتن ریزی در هوای سرد - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر