الاستیسیته تئوری ، کاربرد ، محاسبات - لواسانی

کد شناسه :15232
الاستیسیته تئوری ، کاربرد ، محاسبات - لواسانی

الاستیسیته (تئوری ، کاربرد و محاسبات ) تألیف : مارتین هوارد ساد ترجمه : سید حسین حسینی لواسانی و مهدی پروینی - عمران - کتاب پرهام - 1 : مقدمات ریاضی 2 : تغیی شکل ، تغییر مکان ها و کرنش ها 3 : تنش و تعادل 4 : رفتار ماده ، اجسام الاستیک خطی 5 : ساختار و استراتژی ( حل ) 6 : انرژی کرنشی و اصول مربوطه 7 : فرمول بندی در دو بعد 8 : حل مسائل دوبعدی 9 : کشش پیچش و خمش استوانه های الاستیک 10 : روش های متغیر مختلط 11 : الاستیسیته ناهمسانگرد 12 : ترموالاستیسیته 13 : پتانسیل های جابه جایی و توابع 14 : الاستیسیته غیر همگن 15 : کاربردها در میکرومکانیک 16 : روش های عددی اجزا محدود و اجزای مرزی - الاستیسیته (تئوری ، کاربرد و محاسبات ) - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر