خوردگی آرماتورها در بتن

کد شناسه :15234
خوردگی آرماتورها در بتن

خوردگی آرماتورها در بتن ترجمه : علی اکبر رمضانیان پور و مصطفی جلال - عمران - کتاب پرهام - 1 : خوردگی فلزات در تماس با مصالح ساختمانی معدنی 2 : خوردگی و الکتروشیمی روی در محلول های قلیایی و ملات سیمان 3 : رفتار خوردگی میلگردهای فولادی گالوانیزه با وجود ناپیوستگی هایی در روکش 4 : اثر پیوسته و زنگ بر فعال سازی فولاد در محلول حفره ای بتن شبیه سازی شده 5 : سطح آهن و آلیاژهای fe10cr در محیطهای قلیایی 6 : خطر خوردگی گالوانیکی ناشی از مقاوم سازی با cfrp در بتن مسلح 7 : خوردگی ماکروسل فولاد در بتن - آزمایش ها و مدل سازی عددی 8 : مدل سازی خوردگی آرماتور ناشی از کلرید در بتن توانمند ترک خورده بر اساس بررسی های آزمایشگاهی 9 : تأثیر جریان های سرگردان بر خوردگی فولاد در بتن 10 : ارزیابی و پایش سرعت خوردگی میلگردها و کابل های پیش تنیده یک پل 11 : پایش به هنگام خوردگی در سازه های بتن مسلح 12 : سیستم یکپارچه پایش خوردگی سازه های بتن مسلح 13 : استفاده از تجهیزات قابل حمل جهت تعیین حالت خوردگی سازه های بتنی 14 : بازدارنده های خوردگی برای بتن مسلح - گزارشی از تحقیقات اخیر EFC : بازدارنده های مخلوط شده برای سازه های بتن مسلح 16 : میزان تأثیرگذاری بازدارنده های خوردگی آلی مخلوط بر عمر بهره برداری سازه های بتن مسلح 17 : تأثیر بازدارنده های مهاجرت کننده بر خوردگی بتن مسلح 18 : تأثیر بازدارنده های خوردگی - یک مطالعه میدانی 19 : حفاظت میلگردهای فولادی در بتن در برابر خوردگی با استفاده از بازدارنده های خوردگی مهاجرت کننده 20 : تعیین نفوذپذیری اندود (پوشش ) روی بتن با استفاده از EIS : استخراج کلرید از بتن مسلح - یک روش کاربرد تعریف شده جدید 22 : مطالعه میکروسکوپی سطح میانی بتن و اندود (پوشش ) رسانای استفاده شده به عنوان آتد برای حفاظت کاتدی 23 : حفاظت از پایه های بتنی مسلح در سازه های دریایی با آندهای قربانی 24 : نوسازی سیستم حفاظت کاتدی یک پل بتنی پس از 12 سال بهره برداری - خوردگی آرماتورها در بتن - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر