تکنولوژی تولید پانل های ساندویچی لانه زنبوری - خلیلی

کد شناسه :15235
تکنولوژی تولید پانل های ساندویچی لانه زنبوری - خلیلی

تکنولوژی تولید پانل های ساندویچی لانه زنبوری تألیف : علی خلیلی ، مریم سیل سپور ، حسین مومنی زاده - عمران - کتاب پرهام - 1 : تاریخچه 2 : لایه مغزی پانل های ساندویچی لانه زنبوری 3 : طراحی پانل های ساندویچی 4 : فرآیندهای عملیاتی لانه زنبوری 5 : تولید پانل های ساندویچی 6 : کاربردهای ساختمانی پانل های ساندویچی لانه زنبوری 7 : سایر کاربردهای لانه زنبوری 8 : آزمون پانل های ساندویچی و لانه زنبوری 9 : تعمیر پانل های ساندویچی - تکنولوژی تولید پانل های ساندویچی لانه زنبوری - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر