نكات كاربردي مديريت پروژه ج 1 - علي قرباني

کد شناسه :15238
نكات كاربردي مديريت پروژه ج 1 - علي قرباني

نكات كاربردي مديريت پروژه تأليف : علي قرباني - عمران - كتاب پرهام - مشابهت پروژه با نوزاد - كنترل پروژه و لزوم تطابق اقدامات با هدف اصلي - استراحت ، يار موثر مدير پروژه - اهميت تسلط مديران به قوانين - اهميت نگاه به بطن گزارشات كنترل پروژه به جاي ظواهر - مواخذه از مديران در برابر مسئوليت ها و اهميت اختيارت ايشان - لزوم بهره گيري از افراد با تجربه و مشاوره ايشان - خلاقيت پروژه و افراد تنبل - لزوم واقع بيني و انعطاف پذيري مديران - تداخل مديريتي در پروژه ها - ساعات كار حادثه و ذهن ايمن مدير - جايگاه ويژه مشاور در پروژه هاي عمراني و لزوم تعريف فرايند اجرايي آن - احتمال نقش منفي كنترل پروژه - قرارداد از توافق تا اختلاف - ذهن بصير مدير براي طي مسير - لزوم پيش بيني سناريوهاي آينده پروژه - قدرت نه گفتن مدير - پركاري ملاك كار نيست - در پروژه (نمي شود ) نداريم - لزوم هوشمندي مدير پروژه براي ساده سازي فرآيندها - .....نكات كاربردي مديريت پروژه - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر