گرامر زبان عمومي در 50 روز ويژه آزمون ارشد و دكتري - سري عمران

کد شناسه :15249
گرامر زبان عمومي در 50  روز ويژه آزمون ارشد و دكتري - سري عمران
موجود نیست

گرامر زبان عمومي در 50 روز تأليف : زهرا آهنگر - عمران - كتاب پرهام - بخش اول : فعل : 1 : آشنايي با زمان افعال 2 : آشنايي با كاربردهاي اسم مصدر ، مصدر و مصدر بدون to 3 : ساختار فعل مجهول 4 : جمع بندي و تكنيك هاي حل تست هاي فعل 5 : نگاهي حرفه اي به cloze test 6 : حرفه اي تر شويم بخش دوم : ضماير موصولي 1 : آشنايي با ضماير موصولي 2 : حذف ضماير موصولي 3 : ضماير موصولي و حروف اضافه 4 : جمع بندي و تكنيك هاي پاسخ به تست هاي ضماير موصولي 5 : نگاه حرفه اي به cloze test خش سوم : اسم و صفت 1 : آشنايي با انواع اسم و حروف تعريف 2 : آشنايي با صفت ها 3 : ارتباط دهنده هاي جمله بخش چهارم : قيد 1 : آشنايي با انواع قيد 2 : قيد و صفت مقايسه 3 : كاربرد قيدهاي كمي در جمله 4 : نگاهي حرفه اي به cloze test بخش پنجم : حروف اضافه : 1 : آشنايي با انواع حروف اضافه 2 : ساختارهاي موازي 3 : نكات كاربردي حروف اضافه 4 : بررسي حروف اضافه به همراه انواع كلمات 5 : جمع بندي و تكنيك هاي حل سوالات حروف اضافه 6 : نگاه حرفه اي به cloze test بخش ششم : آموزش جامع گرامر كارشناسي ارشد در يك روز بخش هفتم : cloze test هاي تأليفي بخش هشتم : cloze test هاي آزمون كارشناسي ارشد - گرامر زبان عمومي در 50 روز - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر