نشریه 804 - طرح عملیاتی مدیریت حادثه طوفان شن

کد شناسه :15263
نشریه 804 - طرح عملیاتی مدیریت حادثه طوفان شن

نشریه 804 - طرح عملیاتی مدیریت حادثه طوفان شن تألیف : حسین کلانتری خلیل آباد - عمران - کتاب پرهام - 1 : تعاریف و مفاهیم 2 : طبقه بندی بحران ها 3 : سازمان ها و نهادهای مرتبط با مدیریت بحران در کشور 4 : تجارب مدیریت بحران 5 : الگوها و روش های تثبیت 6 : روش های مناسب سطح بندی و ارائه روش مناسب 7 : شناسایی نقاط وقوع حادثه 8 : سطح بندی حوادث و تعیین نقاط بحرانی 9 : بررسی و تحلیل نقطه بحرانی در کشور ( استان یزد ) 10 : تهیه طرح عملیاتی مدیریت حادثه 11 : بسته های آموزشی 12 : طراحی و برنامه ریزی سناریوی اجرای مانور - نشریه 804 - طرح عملیاتی مدیریت حادثه طوفان شن - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر