بازآفرینی شهری و پایداری اجتماعی - برترین تجارب شهرهای اروپایی

کد شناسه :15280
بازآفرینی شهری و پایداری اجتماعی - برترین تجارب شهرهای اروپایی

بازآفرینی شهری و پایداری اجتماعی : برترین تجارب شهرهای اروپایی تألیف : آندریا کلانتونیو ، تیم دیکسون ترجمه : حسن سجاد زاده ، افسانه لطفی - شهرسازی - کتاب پرهام - بخش اول کلیات : 1 : پایداری اجتماعی و بازآفرینی شهری 2 : پایداری اجتماعی و جوامع پایدار : پیش به سوی چهارچوب مفهومی 3 : معیارها و ابزارهایی برای سنجش پایداری اجتماعی 4 : بازآفرینی شهری : عملی شدن پایداری اجتماعی بخش دوم : بازآفرینی شهری پایدار از نظر اجتماعی در اروپا : 5 : بازآفرینی شهری و پایداری یکپارچه ، رویکردهای اتحادیه اروپا 6 : بازآفرینی آینده آبگیر روث خلیج کاردیف 7 : بازآفرینی لامینا - سنت آدریا دبسوس 8 : بازآفرینی تورین و پور تا پالازو 9 : بازآفرینی روتردام و قرارداد جنوبی 10 : شرق لایپزیگ و یکپارچگی اجتماعی برنامه شهر بخش سوم : روش های برگزیده در بازآفرینی شهری : چشم اندازهای پایانی 11 : به سوی روش برتر و چهارچوب ارزیابی پایداری اجتماعی 12 : نتیجه گیری - بازآفرینی شهری و پایداری اجتماعی : برترین تجارب شهرهای اروپایی - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر