مقدمه ای بر ایمن سازی لرزه ای اعضای غیر سازه ای در ساختمان ها

کد شناسه :15289
مقدمه ای بر ایمن سازی لرزه ای اعضای غیر سازه ای در ساختمان ها

مقدمه ای بر ایمن سازی لرزه ای اعضای غیر سازه ای در ساختمان ها تألیف : پیمان نرج آبادی فام - عمران - کتاب پرهام - 1 : آشنایی با اعضای غیر سازه ای 2 : مفاهیم رفتار لرزه ای اعضای غیر سازه ای 3 : عملکرد اعضای غیرسازه ای حین زمین لرزه 4 : عملکرد لرزه ای مورد انتظار اعضای غیر سازه ای 5 : ضوابط آئین نامه های بین المللی ایمن سازی اعضای غیرسازه ای 6 : نگاهی به گذشته برای آینده - مقدمه ای بر ایمن سازی لرزه ای اعضای غیرسازه ای در ساختمان ها - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر