مبانی ژئومورفولوژی رودخانه ای - ثقفی

کد شناسه :15291
مبانی ژئومورفولوژی رودخانه ای - ثقفی

مبانی ژئومورفولوژی رودخانه ای تألیف : رو چارلتون ترجمه : مهدی ثقفی ، محمدحسین رضائی مقدم - جغرافیا - کتاب پرهام - 1 : مقدمه 2 : سیستم رودخانه ای 3 : رژیم جریان 4 : منابع رسوب 5 : حمل رسوب در مقیاس بزرگ 6 : جریان در کانال ها 7 : فرایندهای فرسایش ، حمل و نهشته گذاری 8 : شکل و رفتار کانال 9 : واکنش سیستم به تغییر 10 : مدیریت کانال های رودخانه ای - مبانی ژئومورفولوژی رودخانه ای - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر